Browsing: קשת 12

ב-13 באוקטובר 2016 נודע כי רשת הגישה בקשת רישיון למעבר ל-7 ימים בשבוע, ובעקבות זאת גם קשת הגישה בקשת רישיון ל-7 ימים בשבוע. בחצות הלילה שבין 31 באוקטובר ל-1 בנובמבר 2017 חתמה "קשת" את שידורי ערוץ 2 ועברה לאפיק 12 בשלט. החברה תשדר בערוץ 12 שבעה ימים בשבוע. בדצמבר 2017 נחשף כי ערב פיצול ערוץ 2 ניסתה קשת לרכוש מידי רשת את חברת החדשות תמורת 150 מיליון שקל. מימוש העסקה צפוי היה לסלול את הדרך למיזוג בין רשת לערוץ עשר. בסופו של דבר העסקה לא יצאה לפועל. ב-2017 רשמה החברה הפסד נקי של 117.6 מיליון שקל, כשעיקר ההפסד נוצר מהיערכות הזכיינית לפיצול ערוץ 2.