Browsing: youtube

תאגיד השידור הציבורי החליט לפרוש מועדת המדרוג אשר מודדת את הרייטינג של הערוצים המסחריים והחל היום (ד') בהפצת נתוני הצפייה בדיגיטל והרדיו שלו. כל הנתונים אצלנו! נתוני הצפייה בדיגיטל והרדיו של 'כאן' לתאריך 31/12/2019.