News Focus

ערב של שידורים חוזרים: קשת מובילה פי 2 על רשת

0

ערב של שידורים חוזרים בטלווייה: מאסטר שף מובילה בענק! וגם: מהדורת החדשות של קשת מובילה בעשר נק' רייטינג על זו של רשת! כל נתוני הרייטינג לתאריך 19/8/2019.

Highlights - B

ערב של שידורים חוזרים: קשת מובילה פי 2 על רשת

0

ערב של שידורים חוזרים בטלווייה: מאסטר שף מובילה בענק! וגם: מהדורת החדשות של קשת מובילה בעשר נק' רייטינג על זו של רשת! כל נתוני הרייטינג לתאריך 19/8/2019.


ערב של שידורים חוזרים: קשת מובילה פי 2 על רשת

0

ערב של שידורים חוזרים בטלווייה: מאסטר שף מובילה בענק! וגם: מהדורת החדשות של קשת מובילה בעשר נק' רייטינג על זו של רשת! כל נתוני הרייטינג לתאריך 19/8/2019.

ערב של שידורים חוזרים: קשת מובילה פי 2 על רשת

0

ערב של שידורים חוזרים בטלווייה: מאסטר שף מובילה בענק! וגם: מהדורת החדשות של קשת מובילה בעשר נק' רייטינג על זו של רשת! כל נתוני הרייטינג לתאריך 19/8/2019.

Focus Grid

ערב של שידורים חוזרים: קשת מובילה פי 2 על רשת

0

ערב של שידורים חוזרים בטלווייה: מאסטר שף מובילה בענק! וגם: מהדורת החדשות של קשת מובילה בעשר נק' רייטינג על זו של רשת! כל נתוני הרייטינג לתאריך 19/8/2019.

Listing: Modern

ערב של שידורים חוזרים: קשת מובילה פי 2 על רשת

0

ערב של שידורים חוזרים בטלווייה: מאסטר שף מובילה בענק! וגם: מהדורת החדשות של קשת מובילה בעשר נק' רייטינג על זו של רשת! כל נתוני הרייטינג לתאריך 19/8/2019.

Listing: Grid Overlay

Listing: Tall Overlay

Listing: Blog

ערב של שידורים חוזרים: קשת מובילה פי 2 על רשת
0

ערב של שידורים חוזרים בטלווייה: מאסטר שף מובילה בענק! וגם: מהדורת החדשות של קשת מובילה בעשר נק' רייטינג על זו של רשת! כל נתוני הרייטינג לתאריך 19/8/2019.

אחרי 15 שנים: עומרי בץ עוזב את טלית תקשורת
0

עומרי בץ עוזב את טלית תקשורת אחרי 15 שנים כמנכ"ל החברה. עומרי : "זה היה חתיכת מסע והגיע הזמן להתחיל חדש"

Listing: Timeline

Listing: Classic

ערב של שידורים חוזרים: קשת מובילה פי 2 על רשת

0

ערב של שידורים חוזרים בטלווייה: מאסטר שף מובילה בענק! וגם: מהדורת החדשות של קשת מובילה בעשר נק' רייטינג על זו של רשת! כל נתוני הרייטינג לתאריך 19/8/2019.

דילוג לתוכן