featured

טכנולוגיה

הטלוויזיה שהכרתם בדרך למכה הגדולה מכולן

0

הטלוויזיה הרב ערוצית עוברת מהפכה של ממש בזמן האחרון: לאחר שסלקום יצאה עם הטלוויזיה האינטרנטית שלה, לא היה ברור לאן זה יילך.. (נכון, לבסוף סלקום הצליחו לצבור מספר לקוחות יפה ומכובד, אך המהפכה האמיתית לא התחילה.

1 2 3